บริษัท คิงส์ ออฟ วาล์ว (หาดใหญ่) จำกัด
บริษัท คิงส์ ออฟ วาล์ว (อันดามัน) จำกัด

จำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์สำหรับงานอุตสากรรม
สินค้ามาใหม่
Filter
Filter

Port Size : 1/4", 3/8", 1/2"

Regulator
Regulator

Port Size : 1/4", 3/8", 1/2"

Lubricator
Lubricator

Port Size : 1/4", 3/8", 1/2"

Filter & Regulator
Filter & Regulator

Port Size : 1/4", 3/8", 1/2"

FR/L
FR/L

Port Size : 1/4", 3/8", 1/2"

FRL
FRL

Port Size : 1/4", 3/8", 1/2"

Solenoid Valve
Solenoid Valve

Port Size : 1/4"

Solenoid Valve
Solenoid Valve

Port Size : 1/8"

Solenoid Valve
Solenoid Valve

Port Size : 1/4"

Solenoid Valve
Solenoid Valve

Port Size : 3/8"

Solenoid Valve
Solenoid Valve

Namur Port Size : 1/4"

Pneumatic Cylinder : HZ22
Pneumatic Cylinder : HZ22

ISO Bore 32-100 mm.